Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
06. februar 2018 kl. 17:19
Onsdag d. 28/2-2018 kl. 19.00 i klubhuset
Ejby Idrætsforening af 1968 Afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 28. februar kl. 19.00 I klubhuset, Mosetoften 35, 2600 Glostrup
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg jfr. § 11 og § 14.
7. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
 
Mvh.
 
Bestyrelsen